Kontakt

STAVTEES, S.R.O.

Geologická 21
P.O.BOX 222
821 07 Bratislava

STAVTEES-ING, S.R.O.

Kráľová pri Senci 843
900 50

e-mail: stavtees@stavtees.sk 
web: www.stavtees.sk

Ing. Miroslav Gatial - konateľ
mobil: +421 903 258 106
e-mail: miroslav_gatial@stavtees.sk

Peter Gatial - konateľ
mobil: +421 903 822 639
e-mail: peter_gatial@stavtees.sk


Mgr. Lenka Gatialová - manažer odbytu
mobil: +421 903 822 638
e-mail: lenka_gatialova@stavtees.sk

KDE NÁS NÁJDETE