Manažment stavieb

Manažment stavieb

ROZPOČTY, PROJEKČNÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

 • Pre Ateliér A-PROJEKT, so sídlom v Bratislave vypracovávanie rozpočtov, (2009-2012)
 • Pre Ateliér HALČIN, so sídlom v Bratislave vypracovávanie rozpočtov, (2002-2012)
 • Pre spoločnosť Würth International Trading, s.r.o., so sídlom v Bratislave vypracovanie štúdie na plánovanú akciu „Parkovisko 97 parkovných miest“, (2010)
 • Prístavba k RD, zmena na dvojgeneračný Ba - Kramáre: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, zabezpečenie stavebného povolenia a realizácia do úrovne hrubej stavby (2010 – 2011)
 • Pre spoločnosť Würth International Trading, s.r.o., so sídlom v Bratislave vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a zabezpečenie stavebného povolenia na plánovanú akciu „Prístavba a nadstavba administratívnych priestorov v skladovej hale Würth“, (2011)

POZRITE SI VIAC ...

Realizácia stavieb

Realizácia stavieb

 • Administratívna budova firmy Bilanx GM, Kremnická ul. Bratislava (1999 – 2001)
 • Rekonštrukcia el. trate, Bratislava – ul. Vajnorská, (subdodávka pre Rail Ways, s.r.o.) (2002)
 • Výstavba chodníkov v Ivanke pri Dunaji – Obecný úrad (2003)
 • Nadštandardná vila Bratislava – Koliba, ul. Jeséniová (2005)
 • Čierna Voda – Hospodárska budova (manažment stavieb) (2008)
 • Čierna Voda – Školiace stredisko (manažment stavieb) (2008)
 • ZŠ Turnianska, Bratislava – výmena okien a stavebné úpravy (2009)
 • Rekonštrukcia RD v Slovenskom Grobe (2008-2009)
 • Realizácia RD vrátane rekonštrukcií - v Bratislave a okolí v počte cca 20 domov (2000-2011)

POZRITE SI VIAC ...