Manažment stavieb

ROZPOČTY, PROJEKČNÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

 • Pre Ateliér A-PROJEKT, so sídlom v Bratislave vypracovávanie rozpočtov, (2009-2012)
 • Pre Ateliér HALČIN, so sídlom v Bratislave vypracovávanie rozpočtov, (2002-2012)
 • Pre spoločnosť Würth International Trading, s.r.o., so sídlom v Bratislave vypracovanie štúdie na plánovanú akciu „Parkovisko 97 parkovných miest“, (2010)
 • Prístavba k RD, zmena na dvojgeneračný Ba - Kramáre: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, zabezpečenie stavebného povolenia a realizácia do úrovne hrubej stavby (2010 – 2011)
 • Pre spoločnosť Würth International Trading, s.r.o., so sídlom v Bratislave vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a zabezpečenie stavebného povolenia na plánovanú akciu „Prístavba a nadstavba administratívnych priestorov v skladovej hale Würth“, (2011)

REKONŠTRUKCIE A OPRAVY STAVEBNÝCH OBJEKTOV

 • Odvodnenie strechy na hromadných garážach G2 – ul.Dvojkrížna, Bratislava – Vrakuňa (2011)
 • Murárske práce pre spoločnosť Rail Ways,s.r.o. so sídlom v Bernolákove, (2010 – 2011)
 • Rekonštrukcia RD v Ba – Trnávke, realizácia častí hrubej stavby (2011)
 • Výstavba RD v Kaplnej v rátane IS a spevnených plôch (2010-2011)
 • Rekonštrukcia domu na výrobnú prevádzku vo Vištuku s spevnenými plochami a novými IS spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie pre firmu FSM, s.r.o. Modra (2010-2011)
 • Dokončenie nadstavby a prístavby RD v Ba – Lamači (nov/2011 – maj/2012)
 • Rekonštrukcia a nadstavba RD v Ba – Rači (maj/2012 -dec/2012 )
 • Rekonštrukčné práce na objekte budovy s obnovou fasády, rozšírenia parkoviska a obnovou oplotenia spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie a zabezpečenia ohlasovacej povinnosti pre spoločnosť SAFINA SLOVAKIA, spol. s r.o., (okt/2012 - dec/2012)
 • Polyfunkčný objekt - rekonštrukcia a dostavba pre spoločnosť BENUL, s.r.o., Račianska 124, Bratislava (mar/2013 -