O firme

STAVTEES, s.r.o. bola založená v lete roku 2000, ako malá stavebná firma so zameraním na malé stavebné práce. V priebehu niekoľkých rokov sa stala spoločnosť zárukou solídnosti vo svojom obore. Aj popri rýchlo rozvíjajúcim sa technológiám si spoločnosť zachováva svoju profesionalitu poskytovaných služieb a stavebných prác.

STAVTEES-ING, s.r.o je firma, ktorá sa v prvom rade špecializuje na komplexné služby v príprave a riadení stavebného diela, najmä na management projektov, cenový management stavebných prác a komplexné poradenstvo v odbore stavebníctva a ekonomiky riadena stavebného diela.

Ľudia zo spoločnosti Stavtees sa v minulosti podielali aj na výstavbe takýchto stavieb:

Rekoštrukcia strechy hradu v Nitre,
Rekonštrukcia a prístavba kňažského seminára v Nitre,
Rekonštrukcia budovy Metropol v Bratislave,
Rekonštrukcia a prístavba Obvodného súdu V. v Petržalke,
Výstavba výrobného závodu INA v Skalici,
Výstavba 24bj v Skalici,
Výstavba 184bj v Prievidzi,
a preto je víziou spoločnosti vykonávať, resp. zúčastňovať sa na realizácií inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb a to vrátane vybavenosti sídliskových celkov.

Partneri

MPL Trading, s.r.o. dodávateľ stavebného materiálu
BEK Baustoffe Slovakia, s.r.o. dodávateľ stavebného materiálu
DEKTRADE SK, s.r.o. Bratislava dodávateľ sypkého materiálu
PIESOK - SK, s.r.o. dodávateľ sypkého materiálu
MAX – betón, s.r.o. dodávateľ betónov
Raven, a.s. Bratislava dodávateľ hutnického materiálu
Monal - BBG, s.r.o. dodávateľ náterových látok
Matej  Salay, KONT-BLESK odvoz a skladovanie sute
Tempos, s.r.o. Senec šikmé strechy, krovy, klampiarske konštrukcie
Renosan, s.r.o. Bratislava ploché strechy - hydroizolácie
Ján Wallner plyn, kúrenie, voda a kanalizácia
Elmero, s.r.o. elektroinštalácie
Incon, s.r.o. Prievidza plastové a hliníkové okná a dvere
Slovaktual - okná a dvere plastové okná a dvere
Svarogo-Kovbyt, s.r.o. Bernolákovo kováčstvo, zámočníctvo
Tebau, s.r.o. Bratislava debniaci systém a lešenie
Smart Building, s.r.o. Bratislava strojové omietky a potery
Pavol Augustiňák, Spišské Podhradie obklady, dlažby
Peter Strnisko ťažká mechanizácia
Hilti Slovakia, s.r.o. dodávateľ malej mechanizácie

Členstvá