Realizácia stavieb

  • Administratívna budova firmy Bilanx GM, Kremnická ul. Bratislava (1999 – 2001)
  • Rekonštrukcia el. trate, Bratislava – ul. Vajnorská, (subdodávka pre Rail Ways, s.r.o.) (2002)
  • Výstavba chodníkov v Ivanke pri Dunaji – Obecný úrad (2003)
  • Nadštandardná vila Bratislava – Koliba, ul. Jeséniová (2005)
  • Čierna Voda – Hospodárska budova (manažment stavieb) (2008)
  • Čierna Voda – Školiace stredisko (manažment stavieb) (2008)
  • ZŠ Turnianska, Bratislava – výmena okien a stavebné úpravy (2009)
  • Rekonštrukcia RD v Slovenskom Grobe (2008-2009)
  • Realizácia RD vrátane rekonštrukcií - v Bratislave a okolí v počte cca 20 domov (2000-2011)