Aktuality

Včasné riešenie vzniknutých zmien na stavbe

01.01.2015

Včasné (operatívne) riešenie vzniknutých zmien na stavbe, týkajúcich sa najmä zmien ovplyvňujúcich zmluvné dojednania.

Zoznam aktualít

01.01.2015

Včasné (operatívne) riešenie vzniknutých zmien na stavbe, týkajúcich sa najmä zmien ovplyvňujúcich zmluvné dojednania.

Čítaj viac

01.01.2015

Riadenie stavby podľa technických noriem (projektovej dokumentácie), na základe platných predpisov BOZP a PO, a v súlade s uzatvorenými.

Čítaj viac